Khóa học sấy tạo kiểu

28/06/2017 3:06:00
Tổng quan về khóa học sấy tạo kiểu:
Trong qua trình thiết kế kiểu tóc cho khách hàng ngoài việc các bạn cắt, uốn, nhuộm ... Để hoàn thiện kiểu tóc và đạt được hiệu quả tốt nhất như yêu cầu thì bạn cần có phương pháp sấy tạo kiểu phù hợp với từng kiểu tóc đó. Vì vậy Học viện tóc quốc tế OneStar giới thiệu khóa học sấy tạo kiểu để các bạn bạn có thể tự hình dung được phương pháp sấy tạo kiểu phù hợp khi thiết kế kiểu tóc cho khách hàng và làm ra những sản phẩm mà khách hàng hài lòng nhất.

 
Giảng Viên
(Giảng viên khóa học tổng giám sát kỹ thuật)

Nội dung:

  • Phương pháp sấy khô.
  • Phương pháp sấy thẳng.
  • Phương pháp sấy cụp.
  • Phương pháp sấy xoăn.
  • Phương pháp tạo kiểu bằng máy là.
  • Phương pháp tạo kiểu máy xoăn.
  • Phương pháp sấy phồng chân tóc.
  • Phương pháp sấy tạo kiểu bằng tay.
(Khóa học sấy tạo kiểu)

THỜI GIAN HỌC

 
HỌC PHÍ: 2.000.000 VNĐ
Thời lượng: 4 ngày.
Thời gian học: 8h15 - 17h50 từ thứ 2 đến thứ 6.
Thứ 7: Đi từ thiện, hướng phật, cắt tóc miễn phí, thực hành trải nghiệm thực tế.
ĐĂNG KÝ HỌC