Tôi là Bộ đội xuất ngũ, con thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo có được hỗ trợ học phí không?

9:39 sáng - 09/06/2018 - Administrator

Nếu học viên thuộc 1 trong những đối tượng sau thì sẽ được học viện hỗ trợ học phí:
1. Con thương binh, liệt sỹ.
2. Hộ nghèo.
3. Bộ đội xuất ngũ.

Học viên vui lòng mang theo giấy tờ liên quan khi đăng ký nhập học để được hỗ trợ về học phí cho các trường hợp trên.

Bài viết liên quan