Hồ sơ đăng ký nhập học gồm những gì?

9:38 sáng - 09/06/2018 - Học Viện Tóc OneStar

1. Ảnh 3×4: 3 cái
2. Ảnh 4×6: 1 cái
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
4. CMTND bản sao có xác nhận của địa phương
5. Sổ hộ khẩu bản sao có xác nhận của địa phương.
6. Giấy xác nhận hộ nghèo, khó khăn, thương binh liệt sĩ, giấy ra quân bộ đội (nếu có)

Bài viết liên quan