Cách đăng ký học cắt tóc tại OneStar như thế nào?

9:37 sáng - 09/06/2018 - Administrator

CÓ 2 HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
1. Đăng ký trực tiếp: Học viên có thể đến trực tiếp Học viện tại địa chỉ 238 Hoàng Văn Thái thanh Xuân Hà Nội để làm thủ tục đăng ký nhập học.
2. Đăng ký Online: Học viên đăng ký thông tin tại: …….. để được vào danh sách chờ đăng ký giữ suất.

Bài viết liên quan