Dạy cắt tóc kết hợp kiểu uốn hoa lê

7:37 chiều - 06/10/2017 - Administrator

Uốn hoa lê là kiểu uốn đang khá được ưu chuộng tại thị trường tóc Việt Nam, vì hiện tại có khá nhiều bạn đang còn yếu về kiểu uốn này OneStar đã nắn bắt được nên đã ngay lập tức lên kịch bản và thực hiện video dạy cắt tóc kết hợp kiểu uốn hoa lê cho mọi người tham khảo.

Mời các bạn xem video dạy cắt tóc kêt hợp uốn kiểu đầu hoa lê:

Bài viết liên quan