Dạy cắt tóc đầu Tomboy

7:27 chiều - 14/08/2016 - Administrator

Học viện tóc quốc tế là học viện dạy cắt tóc chuyên nghiệp theo giáo trình chuẩn Toni&Guy Anh Quốc. Hôm nay OneStar sẽ dạy cắt tóc đầu tomboy cho các bạn.

Khu 1: Phân mảng tóc dọc, nâng mảng tóc góc 90 độ, đường cắt 90 độ (cắt ra đường chuẩn)

Mảng tóc tiếp theo sử dụng cùng một phương pháp để hoàn thiện

Khu 2: Phân mảng tóc dọc, nâng 75 độ, đường cắt 90 độ, cắt liên kết với khu 1.

Khu 3: Kéo mảng tóc nghiêng dịch về phía sau, cắt liên kết với khu 2.

Khu 4: Nâng mảng tóc 90 độ, đường cắt 90 độ, cắt liên kết với khu 3.

Tiếp theo các bạn tỉa tóc tạo sự liên kết bề mặt kiểu tóc.

Cuối cùng sau khi sấy xong các bạn chỉnh sửa lại đường khuôn viền cho kiểu tóc để hoàn thiện.

Các bạn có thể xem kỹ hơn tại video hướng dẫn dạy cắt tóc đầu Tomboy

Để có thể hiểu rõ hơn về các kiểu cắt các bạn có thể tham khảo thêm tại khóa học dạy cắt tóc

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan