Đội ngũ giảng viên tại OneStar

08/11/2016 16:03:00
(Giảng viên cao cấp: Vũ Thanh Tùng - Bộ môn Cắt nâng cao)
 
(Giảng viên cao cấp: Trần Thanh Tú - Bộ môn Cắt cơ bản)

(Giảng viên cao cấp: Trần Ngọc Huy - Bộ môn Hóa chất)
 
(Giảng viên cao cấp: Đặng Đức Long - Bộ môn Cắt cơ bản)
 
(Giảng viên cao cấp: Nguyễn Phùng Hòa - Bộ môn Cắt cơ bản)

Tin cũ hơn