Cách nhuộm cân bằng trên nền tóc nhiều khúc màu

3:56 chiều - 06/07/2021 - Học Viện Tóc OneStar

Phương pháp nhuộm cân bằng chắc hẳn không còn xa lạ với anh em thợ tóc, thế nhưng để hiểu về phương pháp nhuộm cân bằng và cách nhuộm cân bằng thế nào cho hiệu quả thì không phải anh em nào cũng biết và nhuộm được chuẩn. Hôm nay ONESTAR viết bài này để giúp anh chị em thợ tóc cùng các bạn đang học nghề tóc nói chung và học nhuộm tóc nói riêng sẽ hiểu rõ hơn về phương pháp nhuộm cân bằng này.

 

(Cách nhuộm cân bằng trên nền tóc nhiều khúc màu)

Thế nào là nhuộm cân bằng

Nhuộm cân bằng là phương pháp nhuộm để đưa tóc từ 2 – 3 hoặc nhiều khúc màu về cùng một màu đồng nhất, ánh sắc đồng nhất bằng một bát thuốc được chải từ chân xuống thân và ngọn tóc.
Nhuộm cân bằng thường áp dụng với các tone màu tầm trung như đưa tóc về tone 5, 6 hoặc 7.
Nhuộm cân bằng có 2 phương pháp chính:
 • Nhuộm cân bằng cấp độ sáng tối:
  • Áp dụng cho tone màu nóng.
  • Áp dụng cho tone màu lạnh.
  • Áp dụng nhuộm cân bằng phủ bạc.
 • Nhuộm cân bằng về ánh sắc:

Nhuộm cân bằng tone màu nóng

Ta sử dụng công thức như sau: Sử dụng 3 mã màu mục tiêu liền cấp độ, 3 màu tự nhiên liền cấp độ và Oxy 7,5% với công thức như sau:
Màu nhỏ hơn màu mục tiêu 1 cấp độ (cùng ánh sắc với màu mục tiêu) + Màu mục tiêu muốn nhuộm + Màu lớn hơn màu mục tiêu 1 cấp độ (cùng ánh sắc với màu mục tiêu) + Màu tự nhiên nhỏ hơn 1 cấp độ + Màu tự nhiên bằng cấp độ so với màu mục tiêu + Màu lớn hơn 1 cấp độ so vời màu mục tiêu + Oxy 7,5%.
Tỉ lệ lần lượt: 15% : 30% : 15% : 10% : 15% : 15% : 100%
NhuomCanBangToneMauNong
(Nhuộm cân bằng tone màu nóng)
Ví dụ: Chân tóc ở level 3 (10cm), thân tóc ở level 6 (7cm), ngọn tóc ở level 8 (8cm) ta muốn nhuộm màu mục tiêu là 6.45 (màu nâu ánh đỏ) theo công thức trên ta pha như sau:
Công thức: 5.45 6.45 7.45 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 15% 30% 15% 10% 15% 15% 50% 50%
Pha bát thuốc với 400g thuốc ta làm như sau:
Công thức: 5.45 6.45 7.45 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 30g 60g 30g 20g 30g 30g 100g 100g
Tổng hợp và chú ý:
 • Tỉ lệ màu mục tiêu/màu tự nhiên: 60/40; Tỉ lệ Oxy 6%/Oxy 9% là: 50/50
 • Muốn sáng hơn ta tăng % 7.45 và 7.0 lên, ngược lại muốn tối hơn ta giảm xuống;
 • Nếu chất tóc khoẻ và màu đen nhiều sử dụng 3 màu liên cấp độ cao hơn 1 cấp độ để nâng tone ví dụ: 6.45 + 7.45 + 8.45.
 • Nếu chất tóc sáng và yếu sử dụng 3 màu liền cấp độ thấp hơn 1 cấp độ để nhuộm hạ tone đạt yêu cầu, ví dụ: 4.45 + 5.45 + 6.45.
 • Có thể pha thêm 5% – 10% màu mix để tăng ánh sắc nều muốn.
 • Cách chải: Chải phần chân (cách 0,5cm) thật đậm, sau đó chải đều ra thân và ngọn, sau đó chấm chân.

Nhuộm cân bằng tone màu lạnh

Sử dụng 3 mã màu liền cấp độ cao hơn 2 cấp độ so với màu mục tiêu, 3 màu tự nhiên liền cấp độ và Oxy 7,5% với công thức như sau:

Màu hơn màu mục tiêu 1 cấp độ + Màu hơn màu mục tiêu 2 cấp độ + Màu hơn màu mục tiêu 3 cấp độ + Màu tự nhiên nhỏ hơn màu mục tiêu 1 cấp độ + Màu tự nhiên bằng cấp độ màu mục tiêu + Màu tự nhiên cao hơn màu mục tiêu 1 cấp độ + Oxy 7,5%
Tỉ lệ: 15% : 30% : 15% : 10% : 15% : 15% : 100%
(Nhuộm cân bằng tone màu lạnh)
Ví dụ: Chân tóc level 3 (10cm), thân level 6 (10cm), ngọn level 7 (10cm) muốn nhuộm màu mục tiêu 6.1 (màu nâu khói) ta áp dụng công thức như sau:
Công thức: 7.1 8.1 9.1 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 15% 30% 15% 10% 15% 15% 50% 50%
Pha bát thuốc với 400g thuốc ta làm như sau:
Công thức: 7.1 8.1 9.1 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 30g 60g 30g 20g 30g 30g 100g 100g
Tổng hợp và chú ý:
 • Tỉ lệ màu mục tiêu/màu tự nhiên: 60/40; Tỉ lệ Oxy 6%/Oxy 9% là: 50/50
 • Muốn sáng hơn ta tăng % 9.1 và 7.0 lên, ngược lại muốn tối hơn ta giảm xuống;
 • Nếu chất tóc khoẻ và màu đen nhiều sử dụng 3 màu liên cấp độ cao hơn 3 cấp độ so với màu mục tiêu để nâng tone ví dụ: 8.1 + 9.1 + 10.1.
 • Nếu chất tóc sáng và yếu sử dụng 3 màu liền cấp độ bằng cấp độ để có tone đạt yêu cầu, ví dụ: 5.1 + 6.1 + 7.1.
 • Có thể pha thêm 5% – 10% màu mix để tăng ánh sắc nều muốn.
 • Cách chải: Chải phần chân thật đậm, sau đó chải đều ra thân và ngọn.

Nhuộm cân bằng phủ bạc

Sử dụng 3 mã màu mục tiêu liền cấp độ và 3 màu tự nhiên liên cấp độ để nhuộm, và Oxy 7,5% với công thức sau:
Màu nhỏ hơn 1 cấp độ so với màu mục tiêu + Màu mục tiêu muốn nhuộm + Màu lớn hơn 1 cấp độ so với màu mục tiêu + Màu tự nhiên nhỏ hơn 1 cấp độ so với màu mục tiêu + Màu tự nhiên bằng cấp độ với màu mục tiêu + Màu tự nhiên lớn hơn 1 cấp độ so với màu mục tiêu + Oxy 7,5%.
Tỉ lệ: 15% : 30% : 15% : 10% : 15% : 15% : 100%
(Nhuộm cân bằng phủ bạc)
Ví dụ: Chân tóc ở level (6cm), thân tóc ở level (8cm), ngọn tóc ở level 7 (6cm) muốn nhuộm màu mục tiêu 6.5 (màu nâu đỏ vừa) ta áp dụng công thức như sau:
Công thức: 5.5 6.5 7.5 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 15% 30% 15% 10% 15% 15% 50% 50%
Pha bát thuốc với 400g thuốc ta làm như sau:
Công thức: 5.5 6.5 7.5 5.0 6.0 7.0 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 30g 60g 30g 20g 30g 30g 100g 100g
Tổng hợp và chú ý:
 • Tỉ lệ màu mục tiêu/màu tự nhiên: 60/40; Tỉ lệ Oxy 6%/Oxy 9% là: 50/50.
 • Muốn sáng hơn ta tăng % 7.5 và 7.0 lên, ngược lại muốn tối hơn ta giảm xuống;
 • Nếu chất tóc khoẻ và màu đen nhiều sử dụng 3 màu liên cấp độ cao hơn 1 cấp độ so với màu mục tiêu để nâng tone ví dụ: 7.5 + 8.5 + 9.5.
 • Nếu chất tóc sáng và yếu sử dụng 3 màu liền cấp độ bằng cấp độ để có tone đạt yêu cầu, ví dụ: 4.5 + 5.5 + 6.5.
 • Có thể pha thêm 5% – 10% màu mix để tăng ánh sắc nều muốn.
 • Cách chải: Chải phần chân (cách chân 0,5cm) thật đậm, sau đó chải đều ra thân và ngọn, sau đó chấm chân.

Nhuộm cân bằng về ánh sắc

Nghĩa là sử dụng các cặp màu đối nhau trong ngôi sao màu để đưa về màu nâu trung tính, và thường áp dụng cho nhuộm với tone màu lạnh là nhiều.
Các cặp màu đối nhau cơ bản bao gồm: Blue (xanh dương) và Orange (cam); Yellow (vàng) và Violet (tím); Green (Xanh lá cây) và Red (đỏ);
Chú ý tuỳ vào từng công thức chúng ta có thể sử dụng các cặp màu đối nhau cho phù hợp.
Ta có công thức như sau: Các cặp màu đối nhau + Màu mục tiêu + Màu nâng tone + Oxy 7,5%.
Tỉ lệ: 40% : 50% : 10% : 100%
Ví dụ: Chân tóc ở level (10cm), thân tóc ở level 6 (8cm), ngọn tóc ở level 7 (6cm) muốn nhuộm màu mục tiêu 6.3 (màu nâu ánh vàng) ta áp dụng công thức như sau:
Công thức: Blue Orange Yellow Violet 6.3 0.00 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 10% 10% 10% 10% 50% 10% 50% 50%
Pha bát thuốc với 400g thuốc ta làm như sau:
Công thức: Blue Orange Yellow Violet 6.3 0.00 Oxi 6% Oxi 9%
Tỉ lệ: 20g 20g 20g 20g 100g 20g 100g 100g
Tổng hợp và chú ý:
 • Tỉ lệ căp màu đối nhau/Màu mục tiêu/Màu nâng tone: 40/50/10; Tỉ lệ Oxy 6%/Oxy 9% là: 50/50
 • Muốn sáng hơn ta tăng % 6.3 và 0.00 lên, ngược lại muốn tối hơn ta giảm xuống;
 • Có thể pha thêm 5% – 10% màu mix để tăng ánh sắc nều muốn.
 • Cách chải: Chải phần chân thật đậm, sau đó chải đều ra thân và ngọn.
Trên đây là các phương pháp mà mình thường áp dụng để nhuộm cân bằng khá hiệu quả. Tất cả các kiến thức này đều có trong cuốn GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ MÀU SẮC & KỸ THUẬT NHUỘM TÓC mà ONESTAR đang xuất bản và bán trên thị trường. Nếu các bạn yếu về kiến thức màu nhuộm có thể tham khảo cuốn sách này TẠI ĐÂY.
BẠN CÓ THẮC MẮC HOẶC GẶP KHÓ KHĂN …

GiaiDapKyThuatNganhToc247

Bài viết liên quan