Thông báo lễ bế giảng khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

10:47 chiều - Tháng Sáu 28, 2017 - Administrator

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Học viện tóc Quốc tế OneStar về việc tổ chức “Lễ bế giảng và trao certificate tốt nghiệp khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp”. Phòng Đào tạo Học viện tóc Quốc tế OneStar thông báo đến những học viên được chứng nhận tốt nghiệp và tham dự lễ bế giảng thời gian và địa điểm yêu cầu đối với học viên đến nhận certificate và vinh danh tốt nghiệp như sau:
1.  Thời gian:
–       9h00 sáng thứ 2 ngày 19/12/2016. Yêu cầu 8h30 học viên có mặt để làm thủ tục nhận certificate
2. Địa điểm diễn ra sự kiện:
–       Tầng 2 JAM Cafe số 34 ngõ 26 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Thành phần tham gia:
–       Là học viên Học viện tóc Quốc tế OneStar đã thi đỗ tốt nghiệp và hoàn thành khóa học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp
4. Một số yêu cầu đối với học viên tham gia Lễ bế giảng và trao certificate tốt nghiệp khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.
–       Học viên đến đúng thời gian và địa điểm như trên.
–       Sau khi được trao bằng người nhận certificate tốt nghiệp trực tiếp kí vào giấy xác nhận đã nhận certificate.
–       Yêu cầu mỗi học viên đến nhận certificate sẽ mặc lễ phục cử nhân (Học viện hỗ trợ)

Chú ý: Xếp loại certificate như sau:
Pass = Đạt
Credit = Khá
Distinction = Giỏi

Danh sách học viên nhận certificate:

Chú ý: Xếp loại certificate như sau:
Pass = Đạt
Credit = Khá
Distinction = Giỏi

Rate this post
Bài viết liên quan