Kết cấu của TÓC

9:20 sáng - Tháng Bảy 2, 2016 - Administrator

Tóc gồm 3 bộ phận chủ yếu hợp thành là đó là tầng biểu bì, tầng giữa và lỗi tóc.

  1. Tầng biểu bì: Là bộ phận ngoài cùng của sợi tóc, do các lớp vẩy xếp xít với nhau như hình vẩy cá. Tầng biểu bì quyết định độ bóng mượt của sợi tóc.
  2. Tầng giữa: Là tầng quan trọng nhất của sợi tóc, là bộ phận có diện tích lớn nhất của sợi tóc, đồng thời cũng là nơi tập trung các thành phần chủ chốt cấu tạo lên sợi tóc. Tầng giữa có vai trò quan trọng trong quá trình uốn nhuộm vì thuốc uốn hay thuốc nhuộm đều phải vào được tầng giữa, xảy ra các phản ứng hóa học, làm thay đổi hình dạng của sợi tóc (Uốn tóc) hoặc làm thay đổi mầu sắc của sợi tóc (Nhuộm tóc).
  3. Lõi tóc: Là bộ phận trung tâm của sợi tóc, không có tác dụng trong quá trình uốn, nhuộm. Nó quyết định có độ tơ mềm cho sợ tóc.

Gợi ý xem thêm:

BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ !!! HÃY ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP
Đặt câu hỏi

Rate this post
Bài viết liên quan