Điểm thi tốt nghiệp khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

10:36 chiều - Tháng Mười Hai 1, 2016 - Administrator

I. Điểm thi tốt nghiệp ngày 25/112016 khóa tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, các đầu điểm được tính như sau:

Thang điểm 100 điểm trong đó:
1. Điểm cắt chiếm: 30%
2. Điểm nhuộm chiếm: 20%
3. Điểm tạo kiểu chiếm: 30%
4. Điểm vấn đáp chiếm: 20%

Xếp loại tốt nghiệp như sau:
1. 60 đến 74 => Trung Bình.
2. 75 đến 89 => Khá.
3. 90 đến 100 => Giỏi.

VD: Nguyễn Duy Thuần
Cắt = 70 điểm, Nhuộm = 73 điểm, Tạo kiểu = 70 điểm, Vấn đáp = 70 điểm thì cách tính điểm như sau:
(70 * 30%) + (73 * 20%) + (70 * 30%) + (70 * 20%) = 70,6 điểm ( làm tròn = 71)
Lưu ý:
– Điểm trên Trung bình ( >= 60 điểm) là đã qua kì thi tốt nghiệp.
– Điểm tổng khóa học và xếp loại khóa học sẽ được tính điểm học bạ cộng với điểm thi tốt nghiệp và sẽ công bố sau.

Rate this post
Bài viết liên quan