Lịch khai giảng khóa học cắt tóc năm 2018

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc năm 2018

27/06/2017 8:48:00

OneStar xin thông báo lịch khai giảng khóa học cắt tóc tại Học viện tóc quốc tế OneStar như sau:
Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 10-2016

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 10-2016

18/10/2016 14:22:00

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 10 năm 2016 tại Học viện tóc quốc tế OneStar gồm khóa học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, khóa học cắt tóc cơ bản, khóa học tổng giám sát kỹ thuật...
Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 9 - 2016

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 9 - 2016

07/09/2016 14:04:00

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 9 - 2016
Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 8 - 2016

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 8 - 2016

14/08/2016 12:38:00

Căn cứ sự sắp xếp của phòng đào tạo và lịch đào tạo tại Học viện tóc quốc tế OneStar. Học viện tóc quốc tế OneStar thông báo tới các bạn học viên quan tâm về khóa học cắt tóc đào tạo theo giáo trình chuẩn Toni&Guy Anh quốc lịch khai giảng tháng 8 như sau:
Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 7 - 2016

Lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 7 - 2016

05/07/2016 23:11:00

Căn cứ lịch đào tạo tại Học viện tóc quốc tế OneStar, OneStar thông báo lịch khai giảng khóa học cắt tóc tháng 7 cụ thể như sau