Phân tích chất tóc

18/06/2016 3:03:00
 1. Các kiểu chất tóc:
 
 1. Phân tích chất tóc:
  1. . Chất tóc khỏe:
 1. Chất tóc có tính kháng cự: Tóc cứng;
 2. Chất tóc bình thường: Tóc bình thường, tơ mềm;
Chú ý: Chất tóc khỏe chỉ tóc chưa từng qua uốn nhuộm, lớp vẩy chưa từng bị hư tổn, có tác dụng bảo vệ tóc.
 1. . Chất tóc hư tổn:
 1. Chất tóc hư tổn bình thường bình thường: Đã từng uốn nhuộm qua 1 – 2 lần, độ hư tổn của lớp vẩy không lớn, tóc vẫn có độ bóng mượt nhất định.
 2. Chất tóc hư tổn nghiêm trọng: Uốn, nhuộm nhiều lần, tóc khô sơ, chẻ ngọn.
  1. . Chất tóc trung tính: Chỉ loại tóc lớp ngoài hơi hư tổn còn lớp trong vẫn là tóc khỏe
Gợi ý xem thêm: