Dạy cắt tóc và uốn tóc thịnh hành chủ để thứ 8

16/08/2016 9:36:00
Tiếp túc chương trình học cắt tóc với các kiểu cắt kết hợp với uốn thịnh hành với CHỦ ĐỀ 8.

Hình ảnh các bước thực hiện:

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. Hình ảnh người mẫu trước khi thiết kế;
2. Hình ảnh thể hiện phân khu;
3. Khu gáy để tóc rơi tự nhiên, cắt ra kết cấu hình vuông, quyết định độ dài của kiểu tóc;
4. Khu chẩm lấy mảng tóc đầu tiên ở trung tâm kéo với góc độ thấp để cắt ra tầng lớp, các mảng tóc còn lại kéo nghiêng dịch về mảng tóc đầu tiên để cắt;
5. Khu mái kéo mảng tóc về sau, cắt ra kết cấu hình vuông liên kết với khu gáy;
6. Khu đỉnh nâng mảng tóc 90 độ so với với da đầu cắt ra kết cấu hình vuông;
7. Hình ảnh dùng máy kiểm tra độ mềm hóa để có được thông số chính xác nhất;
8. Sau khi hoàn thành các bước cắt, lên thuốc mềm hóa, xả thuốc, sấy khô rồi tiến hành lên trục;
9. Hình ảnh quá trình kích nhiệt;
10. Hình ảnh lên thuốc định hình;
Và cuối cùng là kết quả, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở chủ đề tiếp theo CHỦ ĐỀ 9.