Công thức nhuộm rêu từ nền tóc đen không cần tẩy

11/11/2016 11:30:00

CÂU HỎI: Em muốn nhuộm màu rêu từ nền tóc đen có cần phải tẩy không ạ?

 TRẢ LỜI

Chúng ta có  là nhuộm rêu từ nền tóc đen là có thể được và không cần phải tẩy.
(Cách nhuộm màu rêu trên nền tóc đen không cần tẩy)


Công thức: 0.00 + mix rêu + mix vàng + mix blu + 0xy 9 tỉ lệ( 65.20.10.5) oxi 100 kích nhiệt nhé vào cách chân 1.5cm vào xong pha bát thuốc cùng công thức nhưng pha với oxi 6 vào chân luôn.
  Chúc các bạn thành công <3

XEM THÊM: Khóa học hóa chất (uốn, nhuộm, ép)